Thursday, September 19, 2019
標籤 李廣

標籤: 李廣

中國歷史上最早的細菌戰

                    ...

前漢演義 第七十回 賢汲黯直...

卻說大將軍衛青,聲華赫奕,一門五侯,偏有人替他擔懮,突然獻策。這人為誰?乃是齊人寧乘。是時武帝有意求仙,徵召方士,寧乘入都待詔,好多日不得進見,累得...

前漢演義 第六十六回 飛將軍...

卻說元光六年,匈奴興兵入塞,殺掠吏民,前鋒進至上谷,當由邊境守將,飛報京師。武帝遂命衛青為車騎將軍,帶領騎兵萬人,直出上谷,又使騎將軍公孫敖,出代郡...

前漢演義 第六十二回 厭夫貧...

卻說吳人朱買臣,表字翁子,性好讀書,不治產業,蹉跎至四十多歲,還是一個落拓儒生,食貧居賤,困頓無聊。家中只有一妻,不能贍養,只好與他同入山中,刈薪砍...