Thursday, November 14, 2019
標籤 音樂神童

標籤: 音樂神童

莫扎特紀念館和莫扎特巧克力

  莫扎特出生地現已成為莫札特紀念館   “上帝的寵兒”莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Jan...